IkHerstel na bevalling

Help ons mee met ons onderzoek naar het herstel na een bevalling

Pregnant Lady or Mother in Online Medical Consultation by Pregnancy Doctor with Obstetric Procedures About Baby Health, Monitoring Baby Growth. Background Vector Illustration

ikHerstel Verloskunde – het in kaart brengen en verbeteren van postpartum herstel

De afdeling verloskunde van het Amsterdam UMC wil vrouwen die recent zijn bevallen graag beter helpen met het herstel na een bevalling. Om deze reden is het Amsterdam UMC bezig met de ontwikkeling van een nieuw zorgprogramma, ikHerstel Verloskunde, met als doel het verbeteren van de begeleiding rondom de zwangerschap en bevalling. Hierbij hebben wij uw mening als ervaringsdeskundige hard nodig!

 

Waarom deelnemen

Een zwangerschap en bevalling is een speciale periode voor een vrouw. Helaas blijkt dat er minder aandacht is voor de herstelfase, waardoor het niet altijd verloopt zoals verwacht. Het is voor patiënten soms onduidelijk wanneer ze welke activiteiten mogen hervatten of waar ze met hulpvragen terecht moeten.

Het is daarom van belang dat de begeleiding en zorg in deze herstelperiode zo optimaal mogelijk is.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de zorg rondom uw zwangerschap, de bevalling en de herstel periode.

De ikHerstel-app wordt succesvol gebruikt bij andere specialismen. Hieruit blijkt dat patiënten die de app gebruiken sneller herstellen. Het Amsterdam UMC wil deze app graag ook ontwikkelen voor de verloskunde, om vrouwen in de toekomst beter te kunnen begeleiden tijdens het herstel na de bevalling.

 

Ik doe mee!

Om deel te nemen kunt u op de onderstaande link klikken voor verdere informatie.

Uw deelname is zeer gewenst!

Proefpersoneninformatie voor deelname aan onderzoek

ikHerstel Verloskunde – het in kaart brengen en verbeteren van postpartum herstel

 

Inleiding

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het herstel na een bevalling.

Uit onderzoek blijkt dat herstel na een bevalling niet altijd verloopt zoals verwacht. Het is bekend dat huisartsen, verloskundigen en gynaecologen onvoldoende aandacht besteden aan de herstelfase na een bevalling. Hierdoor is het voor patiënten onduidelijk wanneer zij welke activiteiten weer mogen hervatten en met wie zij contact moeten opnemen bij vragen of problemen. Om deze reden is het Amsterdam UMC bezig met de ontwikkeling van een nieuw zorgprogramma, met als doel het verbeteren van de begeleiding rondom de zwangerschap en bevalling.

Om mee te doen is wel uw toestemming nodig.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC. De toetsingscommissie van de METc van Amsterdam UMC locatie AMC heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

 

  1. Doel van het onderzoek

Om een zorgprogramma te kunnen ontwikkelen wat goed aansluit bij de behoeftes van patiënten, is het essentieel om eerst te inventariseren bij ervaringsdeskundigen als u, waar de knelpunten liggen. We zijn benieuwd naar uw mening over de zorg rondom uw zwangerschap en bevalling. Hoe heeft u de begeleiding rondom uw bevalling ervaren? Waar zou u behoefte aan hebben indien u opnieuw gaat bevallen? Met behulp van deze informatie hopen wij vervolgens een zorgprogramma te ontwikkelen wat perfect aansluit bij de behoeftes en wensen van patiënten.

 

  1. Wat meedoen inhoudt

Meedoen aan het onderzoek betekent dat u een vragenlijst invult van ongeveer 15-20 minuten. Nadat u toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek komt u bij de digitale vragenlijst terecht. Deze kunt u vervolgens invullen. Indien u aangeeft niet volledig herstelt te zijn, dan ontvangt u na enkele weken opnieuw een deel van de vragenlijst.

 

  1. Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis verkrijgen over het herstel na een bevalling en wat de eventuele knelpunten en behoeften zijn van vrouwen in de periode na hun bevalling.

  • Nadelen kunnen zijn: extra tijd die het u kost; namelijk 15-20 minuten voor het invullen van een vragenlijst

 

  1. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig.

Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

 

  1. Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische gegevens worden bewaard en gebruikt. Het gaat om gegevens zoals uw zwangerschapsverloop en beloop van uw bevalling. Deze gegevens verkrijgen wij middels de vragenlijst die u zelf invult. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Dit heet gecodeerd. Uw naam wordt dan niet gebruikt.

Uw gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker weet welke code u heeft. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift en bij het Amsterdam UMC niet te herleiden naar u. U wordt na het einde van het onderzoek niet op de hoogte gesteld van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Als u de toestemming geeft, geeft u toestemming voor het bewaren en gebruiken van uw medische gegevens.

De onderzoeker bewaart uw gegevens 1 jaar. Daarna worden de medische gegevens vernietigd.

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de onderzoekers van dit onderzoek van het Amsterdam UMC; arts-onderzoeker Z. Frijmersum via z.z.frijmersum@amsterdamumc.nl. Het Amsterdam UMC is verantwoordelijk voor het volgen van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent over hoe wordt omgegaan met uw privacy dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@vumc.nl . Ook kunt u zelf terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

  1. Geen Vergoeding voor meedoen

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding

 

  1. Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Mw. Drs. Z. Z. Frijmersum, arts-onderzoeker afdeling obstetrie en gynaecologie

 

Contactgegevens

z.z.frijmersum@amsterdamumc.nl

Dank voor uw aandacht.

Top of page